SZERVEZET


A KISOSZ testületei és vezető tisztségviselői
 
1. Közgyűlés
 
A Közgyűlés a szövetség legfőbb testülete, amely a tagok képviselőinek összességéből áll. A tagok a szövetség Közgyűlésébe 5 fő képviselőt választhatnak, melyek közül egy fő a tagegyesület elnöke, egy fő a tagegyesület titkára, további három fő választás útján válik képviselővé. A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
 
2. Országos Tanács
 
Az Országos Tanács irányítja a szövetség munkáját a két Közgyűlés közötti időszakban, és dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos határkörébe. Az Országos Tanács a szövetség tagjai részéről e tisztségre delegált egy-egy képviselőből áll. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
 
3. Operatív Testület
 
A Szövetség egységes érdekérvényesítési és szakmai tevékenysége érdekében az Országos Tanácsülések közötti időszakokban az Operatív Testület dönt stratégiai és operatív kérdésekben. Az Operatív Testület tagságát valamennyi statisztikai régióból 1-1 fő képviseli. Az Operatív Testület az érdekképviseleti munka menetrendjének figyelembe vételével, de legalább havonta ülésezik.
 
4. Titkári értekezlet
 
A titkári értekezleten megtárgyalásra kerülnek azok az aktuális kérdések, amelyek nem igénylik az Országos Tanács döntését. A titkári értekezleten a tagegyesületeket titkáraik képviselik. A titkári értekezlet általában két havonta, de legalább évente ötször ülésezik.
 
5. Közgyűlési Bizottságok
 
Felügyelő Bizottság
 
Feladata: ellenőrzi a szövetség vagyonának és bevételeinek, valamint kiadásainak kezelését. A Számvizsgáló Bizottság öt tagból (elnök és négy tag) áll.
 
Etikai és Jószolgálati Bizottság
 
A bizottság a szövetség bármelyik tagjának, tisztségviselőjének vagy külső szervezetének megkeresésére állást foglal a:
Az Etikai és Jószolgálati Bizottság öt tagból (elnök és négy tag) áll


Cím: 1134 BUDAPEST, KASSÁK LAJOS UTCA 69-71.
TELEFON: +36 1 / 322-0464, +36 1 / 322-0468, +36 1 / 342-5574 Fax: +36 1 / 322-5299